Information till kunder om Do Things Your Ways behandling av personuppgifter

Do Things Your Way värnar om att skydda din personliga integritet

Do Things Your Way, org. nr 900306-0531 värnar om att skydda din personliga integritet. Vi arbetar därför aktivt med att skydda dina personuppgifter på bästa sätt i enlighet med denna personuppgiftspolicy och gällande lagstiftning.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Markus Mattsson, 900306-0531, med enskild firma Do Things Your Way, org. nr 900306-0531 är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna informationstext. Do Things Your Way benämns fortsättningsvis som ”Do Things Your Way”, ”vi” eller ”oss”.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar de uppgifter som du lämnar till oss, exempelvis vid anmälan till ett kostnadsfritt webbinarie eller vid köp av våra tjänster. De personuppgifter vi behandlar är exempelvis: namn och personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, användarnamn, köp- och betalningsinformation, bild, video- eller ljudupptagning, och uppgifter om hälsa

Särskilt om uppgifter om hälsa

Do Things Your Way behandlar enbart uppgifter om hälsa om du uttryckligen har samtyckt till detta, och endast för de ändamål du har godkänt. Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att meddela Do Things Your Way att du inte längre samtycker till behandlingen av hälsouppgifter (se kontaktuppgifter till oss nedan).

Särskilt om bild, video- eller ljudupptagningar

Samtal som du har med våra medarbetare eller konsulter kan komma att spelas in med video- eller ljudupptagning. Detta kan ske för att utveckla vår verksamhet (exempelvis i utbildningsändamål) och för att tillhandahålla kundservice. Video- eller ljudupptagningar avsedda att utveckla vår verksamhet och tillhandahålla kundservice sparas som längst i 12 månader.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Det är en förutsättning för att vi ska kunna ingå avtal med dig som kund att du lämnar dina personuppgifter till oss. Nedan anges i tabellform för vilka ändamål Do Things Your Way behandlar dina personuppgifter och vilka rättsliga grunder Do Things Your Way har för behandling av dina personuppgifter.

Integritetspolicy

Med vilka delar Do Things Your Way dina personuppgifter?

Do Things Your Way kan komma att lämna ut dina personuppgifter till våra konsulter, samarbetsparternas, våra leverantörer av IT-tjänster och datasystem samt finansiella och juridiska tjänster, branschorganisationer, försäkringsbolag, banker, delgivningsman och till myndigheter och andra offentliga organ. Do Things Your Way behandlar som regel inte dina personuppgifter utanför EU/EES. I den mån behandling av dina personuppgifter sker utanför EU/EES sker sådan behandling alltid enligt gällande lag och med iakttagande av föreskrivna skyddsregler.

Hur länge behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar som utgångspunkt dina personuppgifter under den tid som avtalsförhållandet består och som längst i 3 år därefter. Vissa personuppgifter kan sparas under en längre tid beroende på varför personuppgifterna behandlas. De personuppgifter som behandlas för att kunna sköta vår ekonomi och bokföring enligt lag sparas i sju år. Vi kan spara dina personuppgifter i upp till elva år (eller under den tid som tvist pågår) för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot rättsliga anspråk. För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara oss mot miljörättsliga anspråk kan vi behandla dina personuppgifter under en längre tid.

Vad har du för rättigheter?

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som Do Things Your Way behandlar. Du har också rätt att begära radering, rättelse eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, att invända mot Do Things Your Ways behandling av dina personuppgifter och att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format för överföring till annan leverantör (s.k. dataportabilitet). Kontakta Do Things Your Way om du vill utnyttja någon av dessa rättigheter. Du har alltid rätt att få närmare information om personuppgiftsbehandling som sker med stöd av en s.k. intresseavvägning (se nedan) samt att invända mot sådan behandling. Du har också alltid rätt att avregistrera dig från direktmarknadsföring. Om du har synpunkter på Do Things Your Ways behandling av dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Hör av dig om du har frågor

Om du har frågor eller synpunkter på Do Things Your Ways behandling av dina personuppgifter, tveka inte höra av dig till Do Things Your Way via post, Do Things Your Way, Broddesonsgatan 24, 30234, Halmstad eller via e-post på markus@dothingsyourway.com